Home / Ажлын байрны сул орон тоо

Ажлын байрны сул орон тоо

АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО

Тус ангид 2018 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар дараах ажлын байрны орон тоо сул байна. Үүнд : Авто тоног төхөөрөмжийн механик -1 Холбоочин -1 Хамгаалалтын ажилтан -5 дутуу байна. Холбоо барих утас : Ангийн дарга -91917512 Хүний нөөц ...

Дэлгэрэнгүй »

Ажлын байрны сул орон тоо

Тус ангид 2018 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар дараах ажлын байрны сул орон тоо байна. Үүнд : Ерөнхий жижүүр -1 Холбоочин -1 Хамгаалалтын ажилтан – 4 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажилд анх орох иргэний бүрдүүлэх материал   Анх ...

Дэлгэрэнгүй »

Ажлын байрны сул орон тоо

  Тус ангид 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар доорх ажлын байрны сул орон тоо байна. Үүнд : Нийгмийн ажилтан -1 Ерөнхий жижүүр -1 Холбоочин -1 Хамгаалалтын ажилтан -2   Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажилд анх орох иргэний ...

Дэлгэрэнгүй »

403 дугаар нээлттэй хорих ангийн ажлын байрны сул орон тоо

Тус ангид 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн байдлаар доорх ажлын байрны сул орон тоо байна. Үүнд : Ерөнхий жижүүр-1 Нийгмийн ажилтан -1 Холбоочин -1 Хамгаалалтын ажилтан-2 Ажилд ороход тавих шаардлага,шалгуур үзүүлэлт Ажиллахыг хүссэн иргэн дараах нийтлэг шаардлагыг хангасан ...

Дэлгэрэнгүй »

Ажлын байрны сул орон тоо

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 403 дугаар нээлттэй хорих ангид өнөөдрийн байдлаар дараах ажлын байрны сул орон тоо байгаа бөгөөд дараах шаардлагыг хангасан иргэдийг ажилд авна. 1. Сувилагч -2 2. Хамгаалалтын ажилтан -1 Ажилд ороход бүрдүүлэх материал : 1.Ажилд ...

Дэлгэрэнгүй »

АЖИЛД ОРОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

• Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл • 3 үеийн намтар • Цахим үнэмлэх баталгаажуулах • Боловсролын гэрчилгээ, диплом, бусад үнэмлэх баталгаажуулах • Эрүүл мэндийн үзлэгт орсон хуудас • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт • Урьд нь өөр газар ажиллаж байсан бол ажил ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top