Home / Хүний нөөцийн заавар

Хүний нөөцийн заавар

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2017 оны 03 сарын 10-ны өдөр Дугаар А/51 Улаанбаатар хот Дүрэм батлах тухай Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2, 8.4, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны сахилгын дүрэм”-ийн ...

Дэлгэрэнгүй »

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЖУРАМ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2017 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/192 дугаар тушаалын хавсралт Нэг. Нийтлэг ундэслэл 1.1.Хүний нөөцийн журам нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Хөдөлмөрийн тухай, Цэргийн албан хаагчийн ...

Дэлгэрэнгүй »

Хүний нөөцийн заавар

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/272 дугаар тушаалын хавсралт ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЗААВАР Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Хүний нөөцийн заавар нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай, Шүүхийн ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top