Home / Мэдээ, мэдээлэл / Сургалт зохион байгууллаа.

Сургалт зохион байгууллаа.

Алба хаагчдын хууль эрх зүйн мэдлэг , хяналтын техник хэрэгсэлтэй ажиллах ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр Хууль сахиулахын их сургуулийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн харуул хамгаалалтын танхимын эрхлэгч, хурандаа Г.Тамир, Цагдаагийн сургуулийн эрүүгийн эрх зүйн танхимын ахлах багш, дэд хурандаа н.Амарсайхан, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх танхимын дэд професор, хошууч н.Манлайбаатар, Цагдаагийн эрх зүйн танхимын багш, ахлах дэслэгч н.Ариужин нарыг урьж ” “Эрүүгийн тухай хууль”, ” Зөрчлийн тухай хууль”, “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль”, Мэдээллийн аюулгүй байдал” ,” Кибер аюулгүй байдал”, ” Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль” “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчлэл” зэрэг сэдвүүдээр 8 цагийн мэргэжлийн сургалтыг зохион байгууллаа.

DSC_0002 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0020

About 403 403

Scroll To Top