Home / 403 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИЙН АЛБАН ТУШААЛТНЫ ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ХУВААРЬ

403 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИЙН АЛБАН ТУШААЛТНЫ ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ХУВААРЬ

ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ХУВААРЬ

2018.10.05.                                                                                                                                                                  Авдрант

1. Ангийн дарга  –    Ажлын өдрүүдэд  08.30-17.30 цаг

2.Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга  –   Ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 цаг
3.Ахлах нягтлан бодогч    –    Ажлын өдөр 08.30-17.30 цаг
4.Хүний нөөцийн ажилтан – Ажлын өдөр 08.30-17.30 цаг
5.Хүний тоо бүртгэллийн байцаагч –  Ажлын өдөр 08.30-17.30 цаг

6.Хүний эмч  –  Ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 цаг

7. Нийгмийн ажилтан, Сэтгэл зүйч – Ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 цаг

ХОЛБОО БАРИХ :
Ангийн холбооны утас :91890403, 98809403
Мэйл хаяг :avdrant_403 @yahoo.com
Шуудангийн хаяг : УБ хот СХД 37 салбар
Хаяг : Төв аймаг Лүн сум 1 дүгээр баг

Scroll To Top